Bucuresti

 

Centrul de evaluare si certificare Autorizari Valabilitate
Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale "Pro Vocatie" Bucuresti
Bucuresti, Sector 2
Str. Icoanei nr. 87
Tel. 021.312.4060
Fax 021.313.1684
office@provocatie.ro
1. Asistent personal al persoanei cu handicap grav
2. Asistent maternal
3. Expert local pe problemele romilor
4. Formator
5. Infirmier
6. Lucrator social
7. Manager proiect
8. Consilier vocational
9. Educator specializat
10. Inspector resurse umane
11. Ingrijitor la domiciliu
12.Operator prestatii sociale
13. Supraveghetor de noapte servicii sociale
15.II.11-14.II.12
28.VI.10-27.VI.12
17.III.11-14.II.12
17.III.11-14.II.13
11.VI.10-27.VI.13
21.VI.11-20.VI.13
21.XII.11-20.XII.13
21.XII.11-20.XII.12
10.X.11-09.X.12
21.VI.11-20.VI.12
10.X.11-9.X.12
10.X.11-9.X.12
10.X.11-9X.12


Institutul Bancar Roman
Bucuresti, Sector 3
Str. Negru Voda nr. 3
Tel. 021.327.5095
Fax 021.327.4724
office@ibr-rbi.ro
1. Agent vanzari directe (produse financiar bancare)
2. Colector (recuperator) de creante / debite
3. Ofiter anti-frauda financiar bancare (studii medii)
4. Ofiter operatiuni financiar bancare
5. Teleoperator financiar bancar
10.X.11-09.X.13
10.X.11-09.X.13
10.X.11-09.X.13
10.X.11-09.X.13
10.X.11-09.X.13

Centrul de Pregatire in Informatica Bucuresti
Bucuresti, Sector 1
Str. Alexandru Averescu nr. 8-10
Tel. 021.224.2614
Fax 021.224.0654
cpi@cpi.ro
1. Administrator de retea de calculatoare
2. Consultant in informatica
3. Inginer de sistem software
4. Programator de sistem informatic
5. Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator
23.III.11-21.III.13
23.III.11-21.III.13
13.VII.10-12.VII.12
13.VII.10-12.VII.12
22.III.11-21.III.13

Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti
Bucuresti, Sector 1
Str. Occidentului, nr. 14
Tel./Fax 021.312.5270
office@crfb.ro
1. Manager proiect
16.IX.10-15.IX.12

S.C. Agroserv Management S.R.L. Bucuresti
Bucuresti, Sector 6
Bd. Iuliu Maniu nr. 11A
Bl. D3, Ap. 65
Tel./Fax 021.410.0724
anca97ong@yahoo.com
1. Formator
2. Manager proiect
15.XII.11-14.XII.12
15.XII.11-14.XII.12

S.C. Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group (THR CG) Bucuresti
Bucuresti, sector 1
Bd. Poligrafiei nr. 3-5
(Hotel Ramada Plaza - mezanin)
Tel. 021.5492.850
Fax 021.5492.851
evaluare@thrgroup.ro
1.Ospatar (chelner) vanzator in unitatile de alimentatie
2. Receptioner de hotel
02.IV.12-01.IV.13
02.IV.12-01.IV.13

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA Bucuresti

Bucuresti, sector 2, str. Dinu Vintila nr. 6, Tel. /Fax 021.210.9128

bioresurse@adslexpress.ro

1.Brutar
2. Patiser
10.V.12-09.V.13
10.V.12-09.V.13

S.C. CEDES Cercetare-Dezvoltare S.R.L. Bucuresti
Bucuresti, sector 3
Calea Victoriei nr. 21-23
Tel. 021.310.4635; 021.312.2091
Fax. 021.312.2092
office@cedes-cd.ro
1. Camerista
2. Ghid de turism
3. Ospatar (chelner)
4. Receptioner de hotel
15.II.11-14.II.13
15.II.11-14.II.13
28.VI.10-27.VI.12
28.VI.10-27.VI.12

Colegiul UCECOM “Spiru Haret” Bucuresti

Bucuresti, sect. 6, str. Econom Cezarescu nr. 47, Tel./fax 021 316.6196

www.ucecom-spiruharet.ro
1.Patiser
.24.II.12-23.II.13

Patronatul Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN Bucuresti
Bucuresti, sector 6
Calea Plevnei nr. 145
Tel. 021.314.2413; 021.312.3120
Fax 021.312.2650; 021.314.6255
office@rompan.ro
1. Brutar
2. Morar
21.VI.11-20.VI.12
21.VI.11-20.VI.12

S.C. Euro Poligraf Center S.R.L. Bucuresti
Bucuresti, sector 1, Bd. Dacia nr. 53, Tel./Fax 037.290.3185, 021.318.1909
euro@poligraf-center.ro
1. Expert poligraf
21.VI.11-20.VI.12

S.C. Mar Anca Company S.R.L. Bucuresti
Bucuresti, sector 3
Str. Vasile Carlova nr. 6, bl. A7, ap. 29
Tel. 0724.395.645
Fax 031.419.5079
office@maranca.ro
1.Baby sitter
2.Ingrijitoare batrani la domiciliu
3. Lucrator in comert
4. Manichiurist-pedichiurist
21.VI.11-20.VI.12
21.VI.11-20.VI.12
21.VI.11-20.VI.12
21.VI.11-20.VI.12

S.C. Phoenix Proconsulting S.R.L. Bucuresti
Bucuresti, sector 4
Cal. Vacaresti nr. 310, bl. 2A, sc. A, ap. 6
Tel./Fax 031.801.4727
phoenixtourismconsulting@gmail.com
1. Administrator pensiune turistica
2. Ghid de turism
3. Receptioner de hotel
24.II.12-23.II.13
21.XII.11-20.XII.12
24.II.12-23.II.13

EURCOR – Institutul European de Cursuri prin Corespondrnta Bucuresti

Bucuresti, sector 4, Sos. Oltenitei nr. 35-37, Tel. 021.332.2533, Fax 021.332.2530

contact@eurocor.ro
1. Cosmetician
2. Maseur
27.X.11-26.X.12
27.X.11-26.X.12

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii – INCDMTM MECATRON Bucuresti

Bucuresti, sector 2, sos. Pantelimon nr. 6-8, Tel. 021.252.3068, Fax 021.252.3437,

cefin@ns.cefin.ro

1.Tehnician mecatronist
10.X.11-09.X.12

S.C. Digelo Com Serv S.R.L. Bucuresti

Bucuresti, sect. 1, str. Garii de Nord nr. 6-8, bl. A, ap. 14, Tel. 031.404.0953, Fax 031.426.4951

digelo_com@yahoo.com

1. Lucrator in cultura plantelor
2. Lucrator in cresterea animalelor
3. Tractorist
10.X.11-09.X.12
10.X.11-09.X.12
10.X.11-09.X.12

Asociatia Romana a Agentiilor Imobiliare Bucuresti

Bucuresti, cal. Victoriei nr. 155, bl.D1, sc. 7, ap. cam. O 112, sector 1, Tel./fax 021.637.2178,

 office@arai.ro

1. Agent imobiliar
24.II.12-23.II.13