Click aici daca nu sunteti redirectionat automat Invata Pentru Tine - DESPRE PROIECT

PREZENT! Stimularea participării la formarea continuă a angajaţilor aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii – informare, conştientizare şi acces la învăţare de calitate pe parcursul întregii vieţi

ÎNVAŢĂ PENTRU TINE!

Învăţarea permanentă este încă un concept relativ nefamiliar contextului românesc, în ciuda unei mai vechi zicale din mentalul colectiv conform căreia Omul cât trăieşte-nvaţă! Într-un moment de dificultate socio-economică însă, învăţarea devine o necesitate şi o responsabilitate pentru menţinerea competitivităţii individuale.

Cine suntem?

Un grup de parteneri care au dezvoltat împreună proiectul:

PREZENT! Stimularea participării la formarea continuă a angajaţilor aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii - informare, conştientizare şi acces la învăţare de calitate

pe parcursul întregii vieţi

cu convingerea ca acesta este un prim pas necesar în stimularea interesului public şi motivarea angajaţilor şi angajatorilor pentru participarea la formarea profesională continuă a categoriilor de adulţi aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii.

Observator pentru Dezvoltarea Învăţării Permanenete este o organizaţie non guvenamentală care desfăşoară activităţi de cercetare, evaluare, formare, consultanţă şi expertiză în domeniul politicilor de promovare şi dezvoltare a învăţării permanente, la nivel naţional şi internaţional.

TBWA\MERLIN este biroul local al reţelei multinationale TBWA, una dintre cele mai renumite şi puternice companii de comunicare la nivel global, prezentă în peste 40 de ţări. TBWA asigură servicii integrate şi complete de publicitate pentru campanii de comunicare, de la strategie, creaţie şi producţie la PR şi evenimente speciale pentru clienţi internaţionali şi locali de renume.

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile este o organizaţie neguvernamentală, independentă, un purtător de cuvânt al sectorului neguvernamental. Viziunea Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile este aceea a unei societăţi civile influente şi autonome, capabile să răspundă nevoilor oamenilor.

Gnosos Consult oferă consultanţă şi participă în acelaşi timp la dezvoltarea şi implementarea de proiecte privind dezvoltarea resurselor umane, prin activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul ştiintelor sociale şi umaniste, servicii de furnizare şi management al forţei de muncă, cursuri de formare profesională continuă, etc. Gnosos Consult are de asemenea o vastă reţea de experţi români şi europeni, care facilitează organizarea de schimburi de experienţă şi transferul de bune practici din diverse state membre ale Uniunii Europene.

Care sunt obiectivele proiectului nostru?

  1. Identificarea profilurilor categoriilor de angajaţi aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii şi a nevoilor specifice de calificare şi recalificare a acestora dintr-o dublă perspectivă: angajat şi angajator;

  2. Captarea interesului public cu privire la beneficiile participării la cursuri de formare pe tot parcursul vieţii şi impactul pe care aceasta îl poate avea asupra evoluţiei profesionale a individului;

  3. Facilitarea accesului angajatorilor şi angajaţilor la informaţii şi resurse relevante cu privire la oferta de cursuri de calificare şi recalificare, prin corelarea cererii cu oferta de programe de formare;

  4. Crearea unor comunităţi de practici tematice în domeniul elaborării strategiilor de formare profesională, cu participarea tuturor celor interesaţi;

  5. Lansarea unei metodologii online de promovare, evaluare şi monitorizare a calităţii şi impactului programelor de formare asupra evoluţiei profesionale şi personale a participanţilor;

  6. Elaborarea unor strategii pe termen lung în domeniul formării profesionale continue, susţinute de măsuri concrete de stimulare a participării la învăţarea permanentă a categoriilor de adulţi aflate în situaţii de risc pe piaţa muncii.

Acest proiect este o premieră pentru România şi este dedicat creşterii şanselor pentru un viitor mai bun al calităţii vieţii. Cum? Astfel:

Activitatea 1: Investigaţie de teren privind profilurile categoriilor de angajaţi aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii şi nevoile specifice de formare continuă ale acestora, din dublă perspectivă: angajat si angajator.

Activitatea 2: Campania media de informare şi constientizare care va viza promovarea învăţării permanente în rândul grupurilor ţintă ale proiectului şi va lansa invitaţia către utilizarea portalului.

Activitatea 3: Instrumente online de evaluare şi monitorizare a calităţii şi impactului programelor de formare asupra evoluţiei profesionale şi personale a participanţilor şi asupra creşterii productivităţii întreprinderilor.

Activitatea 4: Crearea unor comunităţi online de practici tematice care vor reuni actori cu responsabilităţi în domeniul formării profesionale a angajaţilor, în jurul unor teme de interes privind participarea la învăţarea permanentă.

Activitatea 5: Strategia naţională de stimulare a participării la formare continuă a tuturor categoriilor de angajaţi va fi un document ce va prezenta situaţia participării angajaţilor la formarea continuă în Romania şi va propune un set de recomandări şi direcţii de acţiune.

Noi credem în curiozitate, în bucuria de a învăţa ceva nou în fiecare zi şi în nevoia unei vieţi mai bune, credem în învăţarea de-a lungul întregii vieţi. Vă invităm să veniţi alături de noi.

ÎNVAŢĂ PENTRU TINE!

CONTACT PROIECT:

Magda Balica

magda.balica@ise.ro

CONTACT PENTRU PRESĂ:

Cătălin Negreanu

catalin.negraenu@tbwamerlin.ro